Auto škola „HA-BE“ doo je firma osnovana 2010. godine od strane Bašić Hilmije i od tada
uspješno posluje na području Kaknja.
Primarna poslovna djelatnost auto škole „HA-BE“ doo jeste osposobljavanje vozača iz
upravljanja motornim vozilima, i to za kategorije: A
1, A, B, C1, C. Posjedovanje potrebnih
znanja, vještina, iskustva i renomea, kao i zvanja i licence za obavljanje obuke za vozača
uveliko olakšava i pojednostavljuje cijeli proces za kandidate ove auto škole. Također, firma u
okviru svog poslovanja pruža i usluge doobuke za vozače koji imaju vozačku dozvolu ali iz
nekih razloga nisu dugo upravljali vozilom.

 

Auto škola „HA-BE“ se uspjela etablirati kao jedna od najprepoznatljivijih auto škola na
području Kaknja i šire. Tome u prilog ide i činjenica da auto škola „HA-BE“ doo pruža visoko
kvalitetnu uslugu obuke za vozače motornih vozila, obučava kvalitetne i odgovorne vozače sa
visokim stepenom uspješnosti u polaganju vozačkog ispita. Odgovornim poslovanjem, te
kvalitetom rada i obuke postala je nezaobilazna stanica na putu do dobijanja vozačke dozvole.
Auto škola „HA-BE“ doo zapošljava 2 radnika. Direktor firme je Hilmija Bašić, instruktor koji
ovaj posao radi od 1988. godine. Instruktori ove auto škole su visokoobrazovani mladi
kakanjci.
Za bolju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, a naročito onih koji se nađu za upravljačem
motornog vozila, veliki doprinos imaju instruktori. Stručni, profesionalni i zanimljivi
instruktori auto škole „HA-BE“ doo u stanju su uspješno pomoći polaznicima obuke da
savladaju kako teoretski tako i praktični dio obuke, za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju.
Dobar instruktor vožnje mora biti vrhunski profesionalac u svom poslu, a prioriteti mu moraju
biti stručna i zanimljiva obuka za polaganje vozačkog ispita.

KONTAKTIRAJTE AUTO ŠKOLU HA-BE d.o.o. Kakanj

  • Tel: +387 (0)61/618-027 – Hilmija Bašić
  • E-mail: autoskolahabe1988@gmail.com ; basic.armin@live.com
  • Adresa – Ul. Alije Iztebegovića LII bb, 72240 Kakanj