BE SAFE d.o.o. Kakanj je nova kakanjska firma osnovana u mjesecu junu 2019. godine od strane Enesa Kozle.

Primarna poslovna djelatnost BE SAFE d..o.o. jeste zaštita na radu, nabavka opreme za zaštitu na radu, zaštita od požara.  Danas zaštita na radu ima najvažniju ulogu u jednom uspješnom proizvodnom procesu. Sistem zaštite na radu osigurava sigurnost i neprekinutost procesa, s naglaskom na kontinuirano praćenje i poboljšavanje. Obzirom da u Kaknju nije postojala firma koja pruža ovakve vrste usluga, osnivač Enes Kozlo je u tome prepoznao potencijal, te odlučio registrovati ovu djelatnost.

BE SAFE d.o.o. trenutno zapošljava 2 (dva) radnika. Direktor firme je Enes Kozlo, inženjer sigurnosti i pomoći.

Trenutno, BE SAFE d.o.o. radi na inicijalnim aktivnostima promocije i nuđenja usluga, te je povodom istih već angažovan od strane nekoliko privrednih subjekata iz Kaknja. Menadžment firme radi na uspostavljanju referenci i osiguranju dovoljnog broja klijenata, te etabliranju jedne sigurne firme na ovom području.

BE SAFE d.o.o. može Vam ponuditi:

– vršenje periodičnih preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama odnosno sredstva lične zaštite,

– obuku i provjeru znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara, izrada elaborata zaštite od požara, provjeru ispravnosti i funkcionalnosti uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara, te stručnu ocjenu,

– Nabavku dobre i kvalitetne opreme, koja je jako bitan faktor u svim vrstama zaštite. Naša firma nudi jednostavnu i brzu nabavku svih vrsta opreme, od raznih proizvođača po pristupačnim cijenama.

– Izradu internih akata koje pravna lica moraju imati iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara ( pravilnici, programi obrazovanja, planovi za tekuću godinu, evidencije iz oblasti zaštite na radu i sl. ),

– između ostalog naše usluge podrazumijevaju stalno praćenje rokova i promjena koje se dešavaju u Vašim firmama i vodimo evidencije o tome za Vas, a koje su vezane za gore  navedene obaveze.

 

Riječ direktora/vlasnika

Zaštita na radu se kod nas još uvijek, nažalost posmatra kao trošak, a ne kao ulaganje. To je sasvim pogrešna percepcija i moramo da mijenjamo taj pogled na ovu oblast. Sigurnost i zdravlje radnika se danas već moraju staviti na prvo mjesto, te prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Mi smo sada tu da pomognemo svima, da shodno svojim mogućnostima porade na poboljšanju uslova kada je u pitanju radna sredina, da prilagode interne akte zakonskim rješenjima, te da nastojimo očuvati kvalitet radne sredine i svijest o sigurnosti na radnom mjestu, te o zaštiti od požara.

  

KONTAKTIRAJTE BE SAFE d.o.o. Kakanj