Budite dio mreže

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu”Kakanj,  sa više od 55 svojih članova predstavlja najmlađe, ali i jedno od najaktivnijih privrednih udruženja u Zeničko-dobojskom kantonu i u Bosni i Hercegovini. Osnovano je 2015. godine na inicijativu  brojnih kakanjskih preduzeća, a djeluje kao zastupnik interesa privrednih društava sa sjedištem u općini Kakanj, te aktivnim učešćem u radu sa domaćim i međunarodnim privrednim organizacijama svojim članovima pruža platformu za razmjenu informacija i iskustava u bilateralnom poslovanju.

Kao član našeg Udruženja postajete dio naše domaće i inostrane poslovne mreže. Članstvo Vam omogućava pristup platformi za učešće u privrednim odnosima između članova Udruženja i slijedećih organizacionih društava: domaćih i inostranih privrednih društvava, razvojnih agencija, konsalting agencija, fondacija, privrednih komora, općinskih službi, kantonalnih i federalnih ministarstava.

Pet dobrih razloga za članstvo

Networking

Kao član Udruženja poslodavaca općine Kakanj dobivate pozivnice za sve događaje koje naše Udruženje organizuje. Na taj način imate mogućnost da proširite mrežu Vaših poznanstava i ostvarite kontakt sa novim klijentima, partnerima i bitnim predstavnicima iz oblasti ekonomije. Naše udruženje je član Saveza udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona.

Inicijative i ideje

Iskoristite stručno znanje i kompetentnost naših višejezičnih administratora. Svi prijedlozi i inicijtive su dobrodošle. Sve u cilju poboljšanja kakanjske ali i bosansko-hercegovačke privrede. Ukoliko imate potencijalnog investitora (domaćeg ili inostranog), budite slobodni povezati ih sa našom kancelarijom kako bi pružili servis i upustvo u daljnju administrativnu proceduru.

Zastupanje interesa

Zaštita interesa članova Udruženja u primjeni propisa koji se odnose na djelatnost članova Udruženja;
Razmjena iskustava i informacija među članovima Udruženja, kao i sa drugim stručnjacima, naučnim radnicima i privrednicima iz Bosne i Hercegovine i šireg okruženja; Ostvarivanje utjecaja na poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja;

Informiranost

Kao veza između privrede i primjene propisa zastupamo interese naših članova pred ministarstvima, državnim ustanovama i institucijama. Pored toga nudimo i informatičku platformu za razmjenu informacija i iskustava putem razmjene informacija sa institucijama iz domena privrede. Slanje newslettera na sedmičnom i mjesečnom nivou.

Promocija Vaše firme

  • Nove članove besplatno predstavljamo u našem newsletter-u i privrednom portalu www.upok.ba
  • Članove unosimo u Registar članova UPOK-a,  kao i liste često traženih usluga te se na osnovu upita stavljaju na raspolaganje partnerima
  • Članovi su zastupljeni sa logom na stranici UPOK-a i dobit će besplatan link na njihovu web stranicu
  • Članovi se prioritetno tretiraju kod upita od strane domaćih i inostranih medija, navode kao referenca ili preporučuju kao direktni sagovornici. Članovi Udruženja poslodavaca općine Kakanj  se također prioritetno posreduju u slučaju upita od strane domaćih i inostranih delegacijskih posjeta firmama
  • Našim članicama pružamo mogućnost organizovanja individualnih prezentacija firme
  • Objavljivanjem oglasa u našim medijima (newsletter, web stranica) se povećava vidljivost Vaše firme