Kao član našeg Udruženja postajete dio naše domaće i inostrane poslovne mreže. Članstvo Vam omogućava pristup platformi za učešće u privrednim odnosima između članova Udruženja i slijedećih organizacionih društava: domaćih i inostranih privrednih društvava, razvojnih agencija, konsalting agencija, fondacija, privrednih komora, općinskih službi, kantonalnih i federalnih ministarstava.

Na osnovu člana 10. Statuta Udruženja poslodavaca Općine Kakanj
“Centar za podršku biznisu” iz Kaknja podnosimo zahtjev za prijem u članstvo Udruženja.

POPUNITE ONLINE PRISTUPNICU ili preuzmite pdf verziju klikom na ovaj LINK

PRISTUPNICA

ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE POSLODAVACA OPĆINE KAKANJ
„CENTAR ZA PODRŠKU BIZNISU“ KAKANJ

PODACI O OVLAŠTENOM LICU ČLANA UDRUŽENJA:

1. Prezime i ime:

2. Mjesto i datum rođenja:

3. Matični broj:

4. Zanimanje/zvanje:

5. Funkcija ovlaštenog lica u firmi:

6. Adresa stanovanja:

7. Tel./Fax:

Tel. mobilni:

8. E-mail:

http://www.

PODACI O FIRMI (PRAVNOM SUBJEKTU) ČLANICI:

9. Naziv firme:

10. Sjedište i adresa:

11. Oblik vlasništva:

12. Djelatnost:

13. Identifikacioni broj:

14. Porezni broj:

15. Godina osnivanja:

Broj zaposlenika:

16. Sjedište u Kantonu:

Slanjem ove pristupnice i pristupanjem/učlanjivanjem u Udruženje poslodavaca općine Kakanj „Centar za podršku biznisu“ Kakanj, u ulozi ovlaštenog predstavnika pravnog subjekta IZJAVLJUJEM da preuzimam sva prava i obaveze koje iz toga proističu te da ću štititi interese i ugled Udruženja!

U Kaknju: (upišite datum)
.godine

Potpis podnosioca:

Unesite lozinku sa prikaza
captcha

Unesite tačan odgovor

 

OPCIJA BROJ 2.
Pristupnicu možete preuzeti u PDF formatu i ispuniti ručno. Za preuzimanje kliknite Pristupnica UPOK direktni unos

Napomena: U PDF pristupnicu možete direktno unijeti vaše podatke i poslati nam na email upok.kakanj@gmail.com ili
isprintati i poslati na adresu Udruženje poslodavaca općine Kakanj, ulica Alije Izetbegovića 123 (zgrada Općine, sprat III).