CILJEVI

Ciljevi, zadaci i djelatnost Udruženja odnose se na:

 • Predstavljanje i zastupanje interesa članova Udruženja;
 • Zaštita interesa članova Udruženja u primjeni propisa koji se odnose na djelatnost članova Udruženja;
 • Razmjena iskustava i informacija među članovima Udruženja, kao i sa drugim stručnjacima, naučnim radnicima i privrednicima iz Bosne i Hercegovine i šireg okruženja;
 • Ostvarivanje utjecaja na poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja;
 • Pružanje stručne pomoći i podrške članovima u različitim oblastima i djelatnostima;
 • Poboljšanje konkurentnosti preduzeća na domaćem i inostranom tržištu;
 • Uspostavljanje i organizovanje saradnje sa istim ili srodnim domaćim i inostranim udruženjima, te obrazovnim, naučnim i stručnim institucijama;
 • Predlaganje otklanjanja administrativnih, pravnih i drugih prepreka u razvoju privrede;
 • Organizovanje izložbi i promocija tehničkih unaprjeđenja, proizvoda i inovacija svojih članova;
 • Pripremanje i izrada web-prezentacija, adresara, kataloga, brošura, biltena, publikacija i sl.;
 • Pružanje pomoći članovima Udruženja u donošenju poslovnih planova i investicionih programa;
 • Analiziranje poslovanja članova i predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje poslovanja;
 • Koordiniranje poslovnih aktivnosti članova u cilju ostvarivanja povoljnijih poslovnih rezultata;
 • Zastupanje članova Udruženja u cilju organizovanog nastupa na domaćem i inostranom tržištu (sagledavanje obima, strukture i dinamike ponude privrednih proizvoda koje nude članovi; praćenje ponude i potražnje roba na domaćem i inostranom tržištu; prezentacija ponude i potražnje roba članova Udruženja na sajmovima i sličnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu i dr.);
 • Informisanje članova o najpovoljnijim uslovima angažovanja kreditnih sredstava za tekuće poslovanje i investicije;
 • Pružanje organizaciono – stručne podrške članovima u izboru, nabavci i postavljanju savremene informacijske opreme radi izgradnje jedinstvenog informacionog sistema za svoje članove i njegovog povezivanja sa drugim sistemima u zemlji i svijetu i dr.;
 • Informisanje nadležnih organa na nivou općine, kantona i Federacije BiH o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova, kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike;
 • Saradnju sa nadležnim organima u općini, kantonu i FBiH na donošenju propisa i mjera od interesa za članove Udruženja;
 • Predlaganje podsticajnih mjera za stvaranje povoljnih uslova za poslovanje;
 • Organizovanje obuke članova Udruženja u skladu sa ispoljenim interesima članova koji proizilaze iz njihove poslovne orjentacije (predavanja, seminari, kursevi, stručna savjetovanja, ekskurzije u zemlji i inostranstvu i drugi oblici edukacije);
 • Organizovanje saradnje sa medijima u cilju blagovremenog stručnog, cjelovitog i objektivnog informisanja javnosti o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova Udruženja;
 • Praćenje i obradu poslovnih informacija za potrebe članova, te izradu informatičke baze podataka koja će biti na raspolaganju svim članovima Udruženja;
 • Predlaganje neophodnih zakonskih, socijalnih i adminstrativnih mjera za jačanje, održavanje i sistematično razvijanje privrede;
 • Ostvarivanje drugih interesa u oblasti ekonomske i poreske politike, te ostale aktivnosti koje doprinose razvoju privrede općine Kakanj.