VIZIJA

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj osnovano je u aprilu 2015. godine od strane 25 renomiranih preduzeća koja imaju sjedište na području općine Kakanj. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitna organizacija i u međuvremenu je stalno povećavalo broj svojih članova. Djelujemo na na principu dobrovoljnog učlanjenja privrednih subjekata koji su u većinskom privatnom vlasništvu.

Vizija Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je usmjerena na uređenje i kontinuirano poboljšanje uslova poslovnog okruženja, sa fokusom na:
• stvaranje stimulativng i podsticajnog poslovnog ambijenta;
• rasterećenje poslodavaca;
• suzbijanje sive ekonomije;
• poboljšanje likvidnosti;
• smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta poslodavcima.