Upravna tijela Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

Prema odredbama Statuta Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” (u daljnjem tekstu “Udruženje”), Predsjednik Udruženja  je Predsjednik Upravnog odbora Udruženja. Funkciju Predsjednika Upravnog odbora Udruženja (i funkciju Predsjednika Udruženja) vrši gdin. Mensur Muftić, direktor preduzeća PLAMA-PUR BH d.o.o. Kakanj, sa mandatom u trajanju od četiri godine i sa mogućnošću reizbora.

Skupština Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” :

Predsjednik Skupštine Udruženja je gdin. Mevludin Delibašić, direktor preduzeća DSM-TRADE d.o.o. Kakanj.

Upravni odbor Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” :

 1. Iso Zaimović – TRGOŠPED d.o.o. Kakanj
 2. Igor Andrijević – AB PETROL d.o.o. Kakanj
 3. Izudin Neimarlija – TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d. Kakanj
 4. Mensur Mušija – MGM FARM d.o.o. Kakanj
 5. Mevludin Delibašić – DSM-TRADE d.o.o. Kakanj
 6. Nermin Tiro – TIRON d.o.o. Kakanj
 7. Ferid Čaluk – KAKANJ PETROL d.o.o. Kakanj
 8. Bakir Spahić – DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
 9. Admir Čaluk – SIM-KOMERC d.o.o. Kakanj
 10. Mensur Muftić – PLAMA-PUR BH d.o.o. Kakanj
 11. Sejad Zaimović – NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj
 12. Kasim Alajbegović – RUDNIK MRKOG UGLJA KAKANJ d.o.o. Kakanj
 13. Muhamed Mušović – INKOS EXPORT-IMPORT d.o.o. Kakanj

Nadzorni odbor Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” :

 1. Zehra Obralija – TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d. Kakanj
 2. Lejla Haračić – Zaimović – TRGOŠPED d.o.o. Kakanj
 3. Beadisa Delibašić – Husika – DELIBAŠIĆ-POLIURETANI d.o.o. Kakanj

Sud časti Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” :

 1. Hasagić Selveta
 2. Sead Kovačević
 3. Senad Berbić

Sekretar Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” :

 1. Edin Bjelopoljak