Jučer, dana 11.02.2020. godine u VIP sali Općine Kakanj, održana je prezentacija novih kreditnih linija Razvojne Banke Federacije BiH. 

Naime, Razvojna Banka FBiH je kreirala nove kreditne linije prilagođene potrebama preduzetnika sa veoma povoljnim uslovima kreditiranja. Napravljene su izmjene postojeće ponude, u smislu smanjenja kamatnih stopa i naknada, produženja rokova otplate i grace perioda, te fiksnih kamatnih stopa tokom cijele otplate kredita.
Cilj novih kreditnih linija jeste otvaranje mogućnosti za realizaciju poslovnih ideja i planova koji se odnose na stabilnost, rast i razvoj preduzeća.


Prezentaciju su vodili predstavnici Razvojne Banke Federacije BiH, iz ureda u Sarajevu g. Borislav Trlin – direktor sektora za istraživanje i razvoj, te g. Suvad Ibranović – rukovodilac poslovnice Zenica.

Od strane kakanjskih privrednika koji su prisustvovali prezentaciji izraženo je zadovoljstvo novim kreditnim proizvodima, te izražen interes za korištenjem istih.